Een dubbele les kost € 190,40

  • Inclusief registratiekosten Oranje Kruis en BTW.
  • U krijgt een bevestiging van inschrijving en een factuur.
  • De betaling dient voor de les te zijn voldaan.

Een dubbele bijscholing-/herhalingsles is van 9.30 tot 16.30 uur

U kunt een dubbele bijscholing volgen:

  • als u de jaarlijkse bijscholing niet heeft gevolgd
  • als u de 2 jaarlijkse bijscholing in een keer wilt volgen

Let op:

  • inschrijven voor een dubbele les alleen via info@ehbo4kids.nl
  • inschrijven is alleen mogelijk op data met bij 2 geplande dagdelen, zie inschrijven.

Voor kortingen kijk bij kortingenbeleid.

Wat wordt er behandeld bij de dubbele les kinder EHBO:
Zie basis cursus kinder EHBO echter zonder schriftelijke toets.

Het verdient aanbeveling om het Oranje Kruisboekje kinder EHBO vooraf thuis goed te bestuderen.

Neem bij verhindering contact op met info@ehbo4kids.nl voor een andere datum of locatie.

LET OP: voor aanvang van de cursus dient u zich te kunnen legitimeren!
LET OP: zonder betaling vervalt uw inschrijving voor de les!
LET OP: de bijscholingen moeten gevolgd zijn binnen de geldigheidstermijn van uw certificaat! (twee jaar, zie certificaat)

Speciaal voor kinderdagverblijven, gastouderbureaus e.a. organisaties verzorgen wij een incompany les op maat. Hiervoor gelden speciale prijzen.

Neem gerust per mail contact op met info@ehbo4kids.nl