Een bijscholing-/herhalingsles voor vaste klanten kost € 102,07
Na de eerste les bent u vaste klant.

Een bijscholing- /herhalingsles voor nieuwe klanten kost € 111,75

 • De prijzen zijn inclusief registratiekosten van het Oranje Kruis en BTW.
 • Na inschrijving ontvangt u een bevestiging van inschrijving en een factuur.
 • Betalingen moeten voor de cursusdatum zijn voldaan.

Een bijscholing./herhalingsles duurt een dagdeel.
Een dagdeel is van 9.30-12.30 uur of van 13.00-16.00 uur of van 19.00-22.00 uur.

Voor kortingen kijk bij kortingenbeleid.

Wat wordt er behandeld op de bijscholing kinder EHBO:

De inhoud van de bijscholing-/herhalingsles varieert per jaar.

 • Het opfrissen van kennis uit de volledige cursus
 • Hoe te handelen bij een (levensbedreigende) ongeval
 • De drie vitale functies
 • De verslik protocollen
 • Botbreuken, kneuzingen en ontwrichtingen
 • Reanimeren en AED oefenen
 • Ernstige bloeding en een drukverband aanleggen
 • stabiele zijligging
 • Vergiftigingen
 • Kindermishandeling

Het verdient aanbeveling om het Oranje Kruisboekje kinder EHBO vooraf thuis goed te bestuderen!

De data en locaties voor alle cursussen van het lopende jaar staan op de website. zie inschrijven. Neem contact op met ehbo4kids voor en andere datum of locatie als u verhinderd / ziek bent.

LET OP: Voor aanvang van de cursus dient u zich te kunnen legitimeren!
LET OP: Voor aanvang van de cursus dient u uw certificaat te kunnen overleggen!
LET OP: Een diploma blijft alleen (twee jaar) geldig als u ieder jaar een bijscholing volgt!
LET OP: Het verlengingsbewijs ontvangt u na twee jaar automatisch rond 1 april of 1 oktober!
LET OP: Zonder betaling vervalt het recht op deelname aan de les!

Speciaal voor gastouderbureaus en kinderdagverblijven e.a. organisaties verzorgen wij een incompany les op maat. Hiervoor gelden speciale prijzen.

Neem gerust contact op met info@ehbo4kids.nl