Vanaf 1 januari 2019 geven wij de onderstaande kortingen.

Vanaf 1 januari 2019 zijn er geen IDEAL betalingen meer mogelijk.


VOOR BIJSCHOLINGEN OF HERHALINGSLESSEN GELDT:

10% korting voor vaste klanten, deze korting krijgt u automatisch. Vaste klant bent u na een jaar!
15% korting bij gelijktijdige inschrijving van twee vaste klanten voor dezelfde cursus op een datum.

De prijs -10% korting is €  102,07 pp Overschrijven op rekeningnummer NL38 INGB 0004324566 + naam en lesdatum.

De prijs -15% korting is €   97,23 pp Overschrijven op rekeningnummer NL38 INGB 0004324566 + naam en lesdatum.


Bij grotere groepen wordt er een staffelkorting berekend, afhankelijk van de groepsgrootte.


LET OP: Gelijktijdige inschrijvingen binnen 4 dagen per mail doorgeven!

LET OP: Na ontvangst van uw betaling ontvangt u de factuur per mail!

LET OP: U kunt slechts van een korting gebruik maken!

LET OP: Alle bedragen zijn inclusief alle bijkomende kosten!
Vanaf meer dan twee personen wordt de korting in overleg berekend.

LET OP: Betalingen op rekeningnummer NL38 INGB 0004324566 tnv ehbo4kids ovv uw naam en de cursusdatum!

LET OP: Gelijktijdige inschrijvingen binnen 4 dagen per mail doorgeven!

LET OP: Na ontvangst van uw betaling volgt de factuur per mail!

LET OP: U kunt slechts van een korting gebruik maken!

LET OP: Alle bedragen zijn inclusief alle bijkomende kosten!
10% korting voor vast klanten

EXTRA:

U ontvangt € 25.00 voor het aanbrengen van een nieuwe cursist.
De premie geldt alleen voor een betaalde inschrijving.

Stuur een mailtje naar info@ehbo4kids.nl met de naam van de aanbrenger, de naam van de cursist plus de gekozen cursusdatum.
De korting wordt contant gegeven of in mindering gebracht op eventuele cursuskosten.