Vanaf 1 januari 2019 is het niet meer mogelijk om met IDEAL te betalen.

 

Een dubbele bijscholing kost € 190,40 (incl 21% BTW) betaling op rekeningnummer NL38 INGB 0004324566 tnv ehbo4kids ovv van uw naam en cursusdatum.

  • Inclusief registratiekosten van het Oranje Kruis en BTW.
  • De betaling dient voor de les te zijn voldaan.
     

Een dubbele bijscholing is van 9.30 tot 17.00 uur (7 uur)

U kunt een dubbele bijscholing volgen als:

  1. u de jaarlijkse bijscholing niet heeft gevolgd
  2. of u de 2 jaarlijkse bijscholing in een keer wilt volgen

 

Voor kortingen kijk bij kortingenbeleid.

 

Wat wordt er behandeld bij de dubbele bijscholing kinder EHBO:

Zie volledige cursus kinder EHBO echter zonder schriftelijke toets.

Het verdient aanbeveling om het Oranje Kruisboekje voor kinder EHBO vooraf thuis goed te bestuderen.

 

De data en plaatsen voor cursussen van het lopende jaar vindt u onder de kop "cursussen". Neem bij een vol- melding van een cursus contact op met info@ehbo4kids.nl voor een andere datum of locatie.

 

LET OP: voor aanvang van de cursus dient u zich te kunnen legitimeren!

LET OP: zonder betaling vervalt uw inschrijving voor de les!

LET OP: de bijscholingen moeten gevolgd zijn binnen de geldigheidstermijn van uw certificaat! (twee jaar, zie certificaat)

 

Speciaal voor gastouderbureaus, kinderdagverblijven e.a. organisties verzorgen wij een incompanyles op maat. Hiervoor gelden speciale prijzen.

Neem gerust per mail contact op met info@ehbo4kids.nl