Vanaf 1 januari 2019 is het niet meer mogelijk om met IDEAL te betalen.

 

Een bijscholing-/herhalingsles voor vaste klanten kost € 102,07  Na een jaar bent u vaste klant.

Een bijscholing- /herhalingsles voor een nieuwe klant kost € 111,75

 

 1. De prijzen zijn inclusief registratiekosten van het Oranje Kruis en BTW.
 2. Betalingen op rekeningnummer NL38 INGB 0004324566 tnv ehbo4kids ovv naam deelnemer plus de cursusdatum.
 3. Betalingen moeten voor de cursusdatum zijn voldaan.

 

Een bijscholing./herhalingsles duurt een dagdeel

Een dagdeel is van 9.30-12.30 uur of van 13.30-17.00 uur of van 19.00-22.30 uur.

 

Voor kortingen kijk bij kortingenbeleid.

 

Wat wordt er behandeld op de bijscholing kinder EHBO:

De inhoud van de bijscholing varieert per jaar. In 2013 staan de volgende punten op de agenda.

 • Het opfrissen van kennis uit de volledige cursus
 • hoe te handelen bij een (levensbedreigende) ongeval
 • De drie vitale functies
 • De verslikprotocollen
 • Botbreuken, kneuzingen en ontwrichtingen
 • Reanimeren en AED oefenen
 • Ernstige bloeding en een drukverband aanleggen
 • stabiele zijligging
 • Vergiftigingen
 • Kindermishandeling


Het verdient aanbeveling om het Oranje Kruisboekje voor kinder EHBO vooraf thuis goed te bestuderen!

De data en plaatsen voor alle cursussen van het lopende jaar staan op de website. Neem bij een vol-melding van de cursus contact op met ehbo4kids voor en andere datum of locatie.

 

LET OP: Voor aanvang van de cursus dient u zich te kunnen legitimeren!

LET OP: Voor aanvang van de cursus dient u uw certificaat te kunnen overleggen!

LET OP: Een diploma blijft alleen (twee jaar) geldig als u ieder jaar een bijscholing volgt!

LET OP: Het verlengingsbewijs ontvangt u na twee jaar automatisch rond 1 april of 1 oktober!

LET OP: Zonder betaling vervalt het recht op deelname aan de les!

 
Speciaal voor gastouderbureaus en kinderdagverblijven e.a. organisaties verzorgen wij een incompanyles op maat. Hiervoor gelden speciale prijzen.

Neem gerust contact op met info@ehbo4kids.nl