De regels omtrent de verplichte bijscholing conform de richtlijnen van het Oranje Kruis.

  • Op uw Oranje Kruiscertificaat staat het registratienummer en de geldigheidsdatum.
  • De bijscholing is verplicht gesteld door het Oranje Kruis.
  • Het certificaat wordt alleen verlengd, als er voldaan is aan de bijscholingsverplichting en competentie-eisen van het Oranje Kruis. 
  • EHBO4kids biedt cursisten jaarlijks een 4 uur durende bijscholing aan. 
  • De bijscholing wordt geregistreerd, bij het verlopen van de geldigheid termijn krijgt u automatisch een verlengingsbewijs toegestuurd.
  • Uw Oranje Kruiscertificaat wordt niet ieder jaar vervangen.
  • Als u niet voldoet aan de bijscholingsplicht verloopt het certificaat op de datum van geldigheid. Na het verstrijken van deze datum moet u de volledige cursus opnieuw doen en opnieuw examen doen om een nieuw certificaat te halen.
  • Voor nieuwe klanten kan er, indien er geen/onvoldoende bijscholing werd gevolgd, in overleg naar een oplossing worden gezocht. Let wel dit kan alleen zolang het certificaat nog geldig is en de geldigheidsdatum nog niet verstreken is!
Op www.ehbo4kids.nl vindt u de bijgewerkte en volledige agenda met alle locaties en datums voor alle scholingen en bijscholingen.
Er wordt les gegeven van februari t/m juni
en na de zomerstop van september/oktober tot half december.

Let op: als u voor het eerst via de website inschrijft moet u zich als nieuwe klant inschrijven.