Voorwaarden:
 • De jaarlijkse bijscholing cursus (alleen voor personen met een geldig EHBO diploma) duurt een dagdeel, de kosten zijn 103.70 inclusief 21% BTW en met gebruik van het (eigen) Oranje Kruis les boekje. Er kunnen zowel ochtend-,middag- als avond cursussen gegeven worden. Het accent van de scholing ligt op de praktische vaardigheden. Indien u competent bevonden wordt, zal uw certificaat verlengd worden. U ontvangt een verlenging bewijs van het Oranje Kruis na het verstrijken van de geldigheid termijn die op uw certificaat staat. Het minimum aantal deelnemers per cursus is 5 personen.
 • Een vervangend Oranje Kruis boekje kan zo nodig (tegen kostprijs) gekocht worden.
 • Voor groepen maken wij voor een bijscholing kinder EHBO passende (prijs)afspraken.
 • Een volledige cursus kinder EHBO duurt een hele dag (8 uur), de kosten zijn 204.80. Als voorbereiding op deze lesdag (praktijkdag) moet het toegestuurde EHBO boekje vooraf thuis bestudeerd worden en moet er vooraf, de bij het boekje geleverd schriftelijke kennis toets ingevuld en opgestuurd worden. De schriftelijke toets moet voldoende zijn voordat de praktijkdag gevolgd kan worden. De praktijkdag wordt afgesloten met een schriftelijke toets, deze wordt afgenomen  door de eigen instructeur. De kosten zijn inclusief het Oranje Kruis les boekje, registratie bij het Oranje Kruis, koffie , thee, een lunch  +  BTW. Uw diploma is twee jaar geldig, mits u jaarlijks een  bijscholing cursus volgt. Het minimum aantal deelnemers per cursus is 5 personen. De cursist is geslaagd als de schriftelijke eindtoets met een voldoende is afgesloten.
 • Voor groepen vanaf 5 personen maken wij voor een volledige cursus kinder EHBO passende (prijs)afspraken.
 • Na inschrijving via de website krijgt u binnen 3 dagen een automatische ontvangstbevestiging.
 • De inschrijving is echter pas definitief na ontvangst van het cursusgeld, u krijgt hiervan geen definitieve bevestiging. Uw dagafschrift is uw betalingsbewijs.
 • Bij onvoldoende aanmeldingen/inschrijvingen wordt de les naar een volgende/andere datum verzet, indien gewenst kan het cursusgeld teruggestort worden.
 • De inschrijving via de website stopt 3 dagen voor de cursus datum.
 • Een inschrijving binnen 3 dagen kan alleen nog telefonisch afgesloten worden (zie contact).
 • De cursus kan tot twee weken voor aanvang kosteloos geannuleerd worden. Tot een week voor aanvang zijn de annuleringskosten 50 % ongeacht de reden en binnen een week 100%. 
 • Zonder geldige annulering wordt het cursusgeld conform de annulering voorwaarden na aftrek van de annuleringskosten teruggestort.
 • Bij een annulering met een geldige reden* kunt u zonder kosten bij een volgende groep meedoen.
 • Indien de bijscholing niet jaarlijks wordt gevolgd (een dagdeel) dient er een bijscholing van 2 dagdelen te worden gevolgd om competent te blijven volgens de regels van het Oranje Kruis.
 • Het verlenging bewijs krijgt u thuis gestuurd na het verstrijken van de geldigheid datum (deze datum staat op uw Oranje Kruis certificaat) en alleen indien u aan de scholing voorwaarden (competentie eisen van het Oranje Kruis) heeft voldaan en de bijscholing heeft gevolgd.
 • U ontvangt jaarlijks de agenda van ons cursus programma per mail, zodat u tijdig uw bijscholing kunt inplannen en zal uw kinder EHBO diploma automatisch verlengd worden.
 • Tijdens de cursus dient u zich met een geldig legitimatiebewijs te kunnen legitimeren.
Annulering voorwaarden:   
 • Ziekte van de cursist (met doktersverklaring)
 • Overlijden binnen de eerste of tweede graad/lijn (met rouwkaart)

Garantie:

 • Was de praktijkdag onvoldoende of bent u gezakt voor de eindtoets, dan is uw herkansing gratis!
 • Bij het verplaatsen van de cursus naar een andere locatie ontvangt u een vergoeding van 0.19 per km voor de extra gereden kilometers of een volledige vergoeding met het openbaar vervoer.